SÜRAT KARGO
ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ


Sayın aday, başvurunuzun değerlendirilmesi ve uygun pozisyona yönlendirilmeniz amacıyla olarak sizlerin birtakım kişisel verilerini işlemekteyiz. Bizlere ilettiğiniz kişisel verilerinizi her koşulda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve güncel haliyle, işlenme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemekteyiz. Tarafımıza ilettiğiniz bilgileriniz; başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda oluşturulacak özlük dosyanızda tutulacaktır. Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması durumunda ise başvuru tarihinden itibaren altı ay süre ile sonradan açılacak uygun pozisyonlarda değerlendirmek, iş ve istihdam bilgileri ve ihtiyacı konusunda araştırma yapmak, gerektiğinde ve açık rızanız dahilinde iş ortaklıklarımıza işgücü temini taleplerini yönlendirmek üzere saklanacaktır.


VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

KVKK kapsamında, Sürat Kargo veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Mersis No  :   073216402600001
İnternet Adresi  :   suratkargo.com.tr
Telefon Numarası  :   02124103030
E-Posta Adresi  :   suratkargo@hs01.kep.tr
Adres  :   Mahmutbey Mah. Soğuksu Cad. No:31/A Kapı Numarası:23-24-25 Bağcılar/İSTANBUL

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEP

Kişisel Veri

Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad, Doğum Yeri ve Tarihi, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe, Medeni Durum TCKN, )

İletişim Bilgisi (Adres, İl, İlçe, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

İşlenme Amacı

İşe başvuru süreçlerinin en sağlıklı ve doğru şekilde yürütülmesi Saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi Çalışan adaylarının başvurdukları pozisyona yeterliliklerinin değerlendirilmesi Talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi Yönetsel faaliyetlerin yürütülmesi Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi Hukuki yükümlülüklerin eksiksiz şekilde yerine getirilmesine azami özen gösterilmesi İletişim süreçlerinin yönetilmesi İş başvurusunun olumlu sonuçlanması halinde istihdam süreçlerinin yürütülmesi İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi Hukuki/idari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi Adayın daha iyi tanınabilmesi ve talep ve şikayetlerin yönetimi

Hukuki Sebep

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması. Altı çizili bilgiler açık rıza


Hukuki İşlem Bilgisi (Devam etmekte olan adli süreçler, icra takibi)

İşe başvuru süreçlerinin en sağlıklı ve doğru şekilde yürütülmesi Saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Açık Rıza


Fiziksel Mekân Güvenliği (Kamera Kaydı)

Fiziksel mekân ve iş yeri güvenliğinin temini Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini Talep ve şikayetlerin yönetimi Talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.


Görsel ve İşitsel Bilgi (Fotoğraf)

İşe başvuru süreçlerinin en sağlıklı ve doğru şekilde yürütülmesi Saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi Yönetsel faaliyetlerin yürütülmesi Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi Talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

Açık Rıza


Eğitim Bilgisi (Eğitim Görülen Okullar, Sertifikalar, Sınav Bilgileri, Kurs/Seminer ve Yabancı Dil Bilgisi)

İşe başvuru süreçlerinin en sağlıklı ve doğru şekilde yürütülmesi Saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi Çalışan adaylarının başvurdukları pozisyona yeterliliklerinin değerlendirilmesi Talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi Yönetsel faaliyetlerin yürütülmesi Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.


Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri (Adli Soruşturma, Takibat veya Mahkumiyetin Olma Durumu)

İşe başvuru süreçlerinin en sağlıklı ve doğru şekilde yürütülmesi Saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi Talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi Yönetsel faaliyetlerin yürütülmesi Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Açık Rıza


İşlem Güvenliği Bilgisi (Log Kayıtları)

İşe başvuru süreçlerinin en sağlıklı ve doğru şekilde yürütülmesi Saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi Talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi Adayın iş başvurusunu e-posta ile yapması durumunda işlem kayıtlarının tutulması Talep ve şikayetlerin yönetimi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.


Mesleki Deneyim ve Özgeçmiş Bilgisi (Daha Önce Çalışılan Kurumlar ve Geçmiş Görevler)

İşe başvuru süreçlerinin en sağlıklı ve doğru şekilde yürütülmesi Saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi Çalışan adaylarının başvurdukları pozisyona yeterliliklerinin değerlendirilmesi Yönetsel faaliyetlerin yürütülmesi İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi Talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi İletişim süreçlerinin yönetilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.


Sağlık Bilgisi (Sağlık Durumu ve Engellilik Durumu Bilgisi, Kan Grubu)

İşe başvuru süreçlerinin en sağlıklı ve doğru şekilde yürütülmesi İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi Talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

Açık Rıza


Dernek/Kurum Üyelik Bilgisi (Dernek, Vakıf Üyelik Bilgileri)

İşe başvuru süreçlerinin en sağlıklı ve doğru şekilde yürütülmesi İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

Açık Rıza


Aile Yakını Bilgisi (Ad, Soyad, Yakınlık)

Kurumumuzda çalışan adayının akrabasının/aile yakınının çalışması durumunun tespiti ve işe başvuru sürecinin yürütülmesi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.


Referans Bilgisi (Aday Referanslarına Ait Ad, Soyad, Görev, Adres ve Telefon Bilgisi)

İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

Adayın ilettiği referans bilgisi açık rızasının bulunması halinde kullanılmaktadır


Diğer Bilgiler (Askerlik Durumu, Tecil Durumu, Talep Edilen Pozisyon, Ücret, Ehliyet Bilgisi, Sigara/Alkol Kullanım Sıklığı, Gazete/Dergi Takip Etme Alışkanlığı, Özel İlgi Alanları, İşe Başlanılabilecek Tarih, Seyahat Uygunluğu)

İşe başvuru süreçlerinin en sağlıklı ve doğru şekilde yürütülmesi Çalışan adayının başvurduğu pozisyona uygunluğunun/yeterliliğinin değerlendirilmesi Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi Saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi Talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

Adayın ilettiği referans bilgisi açık rızasının bulunması halinde kullanılmaktadır
KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMİ

Adaylara ait kişisel veriler; Adayın başvurduğu pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında aşağıda bulunan kanallar aracılığıyla toplanmaktadır:

 • Şirketimize elden yapılan başvurular,
 • Şirketimize internet ortamından yapılan başvurular,
 • Yüz yüze yaptığımız görüşmeler ve mülakatlar,
 • İş ve çözüm ortaklarımız aracılığıyla gelen başvurular, formlar, bilgilendirmeler,
 • Referans olarak iletişim bilgileri iletilen kişiler,
 • Şirketimiz binası ve tesisleri içerisinde CCTV ile ses ve görüntü kaydı alan cihazlar,
 • İnternet ortamında kullandığımız çerezler ve log kayıtları,
 • Çağrı merkezimize yapılan başvurular,
 • Sosyal medya araçları,
 • Yazılı, sözlü veya elektronik ortamlarda yapılan görüşmeler,
 • İş ortaklarımız


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILIYOR?

 • Şirket operasyonu ve başvurulan pozisyona yatkınlığın tespiti amacıyla referans olarak belirtilen kişilere,
 • Talep halinde hukuki/idari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Talep halinde hukuki/idari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Talep halinde hukuki/idari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Talep halinde hukuki/idari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Şirketimizin kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması amacıyla iş ortağı yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 • Bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin depolanması ve entegrasyonunun sağlanması amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu bulut hizmeti veren şirket, kurum ve kuruluşlara,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi amacıyla ilgili/yetkili kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarımıza, hizmet tedariki ettiğimiz kurumlara,
 • Başvurunuzun diğer açık pozisyonlarda değerlendirilmesi amacıyla, açık rızanızın varlığı şartına bağlı olarak, Kaynak Holding bünyesindeki diğer şirketlere aktarılabilecektir.6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAKLARINIZ

 • Tüm ilgili kişiler şirketimize başvurarak;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • Bu kapsamda internet sitemizde dikkatinize sunmuş olduğumuz Veri Sorumlusuna Başvuru Formumuzdan yardım alabileceğiniz gibi taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre de şirketimize iletebilirsiniz.SÜRAT KARGO

İş bu aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.


Ad:

Soyad:

Tarih:

İmza:


Son Güncelleme Tarihi: 22.12.2020